Direct naar de contentDirect naar de footer

Sunshower. Feel what light can do.

Iedereen kent het heerlijke gevoel van een dagje zon. Het ontspant, je voelt je energieker en zit beter in je vel. Dat komt doordat zonlicht ons lichaam op twee manieren voedt en verzorgt. Zonlicht zorgt voor een natuurlijke aanmaak van vitamine D, wat voor iedereen onmisbaar is. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat je met Sunshower het hele jaar door je vitamine D niveau peil op niveau kunt houden. Tegelijkertijd geeft het je energie, krijg je een stralende huidskleur en voel je jezelf beter. Daarnaast verwarmt en ontspant het infrarode licht het lichaam en verzacht het pijnlijke spieren, voor sneller herstel van de spieren na het sporten.

English below

Veiligheidsvoorschriften Sunshower

Let bij het gebruik op het volgende:

 • Ontdoe uw huid geruime tijd voor de infroroodsessie van crèmes, lippenstift en andere cosmetica.
 • Voorkom dat u het te warm krijgt. Ga indien nodig verder van de Sunshower Pure af staan of zitten.
 • Kijk niet langdurig in de infraroodlamp.
 • Houdt u aan de voorgeschreven afstand van 40 cm.
 • Voorkom dat andere personen tijdens gebruik in het licht van de Sunshower kijken in verband met de kans op beschadigingen aan ogen.
 • Raak de glasplaat niet aan tijdens of kort na gebruik. De glasplaat kan warm worden.
 • Gebruik de Sunshower niet indien u overgevoelig bent voor infrarood licht, raadpleeg bij twijfel uw arts.
Infrarood

Infrarood

Het krachtige infrarood van Sunshower dringt diep door in de huid. Het geeft een aangename warmte af met als gevolg een ontspannen gevoel in het gehele lichaam. Dit leidt tot een effectieve en optimale verwarming van het lichaam. Schadelijke stoffen worden sneller afgevoerd, bloedvaten verwijden en spieren worden eerder soepel om zodoende betere prestaties te kunnen leveren. Deze lampen zijn bij voorkeur geschikt om rechtstreeks uw nek, rug en schouders kortstondig te behandelen. Deze warmtetherapie kan de pijn verminderen met betrekking tot spier- en reumaklachten en zorgt bovendien voor een dieptereiniging van de huid. De maximale tijd is 10 minuten.

ZONLICHT (UV)

ZONLICHT (UV)

Zonlicht, oftewel ultraviolet (UV) licht geeft energie en voedt ons lichaam. Dagelijkse blootstelling aan UV-licht is belangrijk voor je algehele welzijn, zodat je jezelf fit en vitaal voelt en lekker in je vel zit. Het natuurlijke zonlicht van de Sunshower is laag gedoseerd, waardoor het niet schadelijk is voor de huid, maar je wel de essentiële voordelen van het UV-licht eruit benut.

Gebruiksaanwijzing

 • Zorg dat u ca. 40 cm van de Sunshower staat.
 • Druk ca. 1 seconden op het gewenste programma.
 • De lamp gaat gedurende 10 minuten aan en zal automatisch stoppen.
 • Wanneer u op de AAN/ UIT toets drukt tijdens een sessie, beëindigt u de sessie voortijdig.

De Sunshower zal na uitschakeling 4 minuten nakoelen voordat deze weer gebruikt kan worden.
De AAN/ UIT toets zal wit knipperen tijdens het nakoelen.

--------------------------------------------------------------------------------------

Sunshower. Feel what light can do.

Everyone knows the wonderful feeling of a sunny day. It relaxes, you feel more energetic and feel better. This is because sunlight nourishes and cares for our body in two ways. Sunlight provides a natural production of vitamin D, which is essential for everyone. At the same time it gives you energy, you get a healthy skin color and you feel better. In addition, the infrared light warms and relaxes the body and soothes sore muscles, for faster muscle recovery after exercise.

Sunshower safety regulations

Please note the following when using:

 • Remove creams, lipsticks and other cosmetics from your skin well before the infrared session.
 • Avoid getting too hot. If necessary, stand or sit further away from the Sunshower Pure.
 • Do not stare at the infrared lamp for a long time.
 • Keep to the prescribed distance of 40 cm.
 • Prevent other people from looking into the light of the Sunshower during use because of the risk of damage to the eyes.
 • Do not touch the glass during or shortly after use. The glass plate can get warm.
 • Do not use the Sunshower if you are hypersensitive to infrared light, consult your doctor if in doubt.
infrared

infrared

Infrared from Sunshower The infrared of the Sunshower provides the complete IR spectrum, just like natural sunlight does. The high percentage of short wave radiation (IR-A) ensures an intensive heat that penetrates deeply into the skin. This IR output has been specially developed and is intended to be used for brief periods, during or after showering. In addition to a sense of well-being and relaxation, infrared radiation decreases back and neck complaints, muscle pain and rheumatic complaints and it stimulates blood circulation.

Sunlight (UV)

Sunlight (UV)

The sun is a source of life. She nourishes us and sunlight gives us energy. The ultraviolet light ensures the production of vitamin D. This vitamin maintains our resistance. Daily exposure to sunlight is important for our entire wellbeing. A daily low dose of UV has been proven to be safe. Sunlight is the poetic name for the physics term ultraviolet. Sunlight consists of UV-A- and UV-B rays.

Instructions

 • Make sure you are about 40 cm from the Sunshower.
 • Press the desired program button for approx. 1 second.
 • The lamp will turn on for 10 minutes and stop automatically.
 • When you press the ON / OFF button during a session, you end the session prematurely.

The Sunshower will cool for 4 minutes after switching off before it can be used again.
The ON / OFF button will flash white during post-cooling.