Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregelement

Met het betreden/verblijven in Van der Valk Hotel Heerlen, gaat u akkoord met onderstaand huisreglement.

HUISREGELS VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Hotel Heerlen gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

• Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel Heerlen, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd.
• Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
• Verlaat bij brandalarm direct het pand. Gebruik bij brand in géén geval de liften.
• Het is absoluut verboden kaarsen aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. De brandmeldinstallatie wordt direct geactiveerd.
• Het afplakken van onze rookmelders is ten strengste verboden.
• Roken is per 1 juli 2008 in ons gehele hotel niet toegestaan. Rookt u toch, dan zijn wij genoodzaakt €150,- boete in rekening te brengen.
• Indien onze brandmeldinstallatie afgaat door nalatigheid uwerzijds, zijn wij genoodzaakt de hier uit voortvloeiende kosten op u te verhalen.
• Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf de leeftijd van 18 jaar.
• Hotel Heerlen kan op elk moment bij check-in een borg in rekening brengen. Nadat de kamer bij uitcheck is geïnspecteerd en netjes in orde is, wordt de borg aan u terugbetaald.
• Eventuele schade kan worden verrekend met de borg en/of bij (grotere) schade zullen wij u hiervoor een factuur sturen en wordt er aangifte gedaan bij de politie.
• Borg wordt uitsluitend terugbetaald aan de gast die zich tijdens het inchecken gelegitimeerd heeft. Het tonen van legitimatie of factuur bij de retour betaling van de borg is verplicht.
• Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotel gasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, wordt er een gepaste boete in rekening gebracht.
• Op de hotelkamer is het maximaal aantal aangegeven personen in de boeking toegestaan .
• Het is niet toegestaan verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
• Het is niet toegestaan andere gasten te storen o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
• Het is niet toegestaan gasten te ontvangen op de kamers ten behoeve van seksuele activiteiten.
• Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe met het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
• Parkeren is gratis en op eigen risico.
• Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie. Hotel Heerlen is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

Wanneer u zich niet aan de bovenstaande regels houdt of bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van Hotel Heerlen leidt dit tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkheidsstelling en/of aangifte bij de politie. Eveneens volgt hierna een notering op de zwarte lijst die van toepassing is voor alle Van der Valk Hotels.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van Hotel Hotel Heerlen.

Wij wensen u een prettig verblijf toe in Hotel Heerlen.

EXTRA HUISREGELS GEDURENDE COVID-19 (CORONA) PERIODE

In ons hotel en restaurant gelden strikte maatregelen om u, onze andere gasten en onze medewerkers een veilig en gastvrij verblijf te verzorgen. Om die reden verzoeken wij u om de volgende regels na te leven:

Het hotel hanteert een strikt beleid op het gebied van hygiëne en veiligheid. Deze zijn terug te vinden op de website via https://www.hotelheerlen.nl/corona-en-veiligheid/ en op diverse plekken in het hotel aangegeven. U zult zich aan dit beleid houden en zult ook instructies van de medewerkers op dit gebied opvolgen. In het bijzonder zult u:

  • te allen tijde 1,5 meter afstand te houden van andere gasten en personeel;
  • bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging vanaf 38 graden Celsius thuisblijven of – indien de klachten tijdens uw verblijf/bezoek optreden – het hotel verlaten;
  • thuisblijven indien een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts heeft of heeft gehad waardoor u volgens de maatregelen van de overheid ook gedwongen in quarantaine moet blijven;
  • de pijlen-routes volgen zoals in het hotel aangegeven;
  • de overige maatregelen zoals terug te lezen op bovenstaande website en in het hotel aangegeven opvolgen.

Indien een gast zich niet houdt aan (één van) de maatregelen of een instructie van het personeel op het gebied van hygiëne, veiligheid en routing niet opvolgt, is het hotel gerechtigd om u te gebieden het pand te verlaten en/of u de toegang te ontzeggen. Het hotel is voorts gerechtigd om eventuele schade te verhalen bij niet-naleving van deze Covid-19 (Corona) regels.