Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel Heerlen, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Het gebruik van lachgas in onze kamers niet toegestaan! Indien wij dit constateren volgt uitzetting en inname van lachgasflessen.
 • Verlaat bij brandalarm direct het pand. Gebruik bij brand in géén geval de liften.
 • Het is absoluut verboden kaarsen aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. De brandmeldinstallatie wordt direct geactiveerd.
 • Het afplakken van onze rookmelders is ten strengste verboden.
 • Roken is per 1 juli 2008 in ons gehele hotel niet toegestaan. Rookt u toch, dan zijn wij genoodzaakt €150,- boete in rekening te brengen.
 • Indien onze brandmeldinstallatie afgaat door nalatigheid uwerzijds, zijn wij genoodzaakt de hier uit voortvloeiende kosten op u te verhalen.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 • Hotel Heerlen kan op elk moment bij check-in een borg in rekening brengen. Nadat de kamer bij uitcheck is geïnspecteerd en netjes in orde is, wordt de borg aan u terugbetaald.
 • Eventuele schade kan worden verrekend met de borg en/of bij (grotere) schade zullen wij u hiervoor een factuur sturen en wordt er aangifte gedaan bij de politie.
 • Borg wordt uitsluitend terugbetaald aan de gast die zich tijdens het inchecken gelegitimeerd heeft. Het tonen van legitimatie of factuur bij de retour betaling van de borg is verplicht.
 • Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotel gasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, wordt er een gepaste boete in rekening gebracht.
 • Op de hotelkamer is het maximaal aantal aangegeven personen in de boeking toegestaan .
 • Het is niet toegestaan verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben. Bij constatering volgt uitzetting en inname van de verdovende middelen.
 • Het is niet toegestaan andere gasten te storen o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Het is niet toegestaan gasten te ontvangen op de kamers ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe met het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Parkeren is gratis en op eigen risico.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • -
 • Hotel Heerlen is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen. De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • -
 • Wanneer u zich niet aan de bovenstaande regels houdt of bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van Hotel Heerlen leidt dit tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkheidsstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Bij overtreding van de regels zoals vermeld in dit huisregelement of op het moment dat er sprake is van ander ongewenst of onrechtmatig gedrag, behoudt Hotel Heerlen zicht het recht voor om u voor een bepaalde termijn op de Alert List en/of , indien der sprake is van een ernstige overtreding, uw gegevens te delen met andere Valk Exclusief hotels zodat u ook daar niet meer welkom bent. In geval van een plaatsing op de Alert List ontvangt u daarvan een schriftelijke notificatie.
 • -
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van Hotel Hotel Heerlen. Wij wensen u een prettig verblijf toe in Hotel Heerlen.

Borg

 • Wij hebben het recht een borg te vragen voor uitgifte van de kamersleutel van €150,00 ter garantie van de kamer. Deze kan worden voldaan middels een vooruitbetaling, pin of creditcard. De borg zullen wij bij uitcheck retourneren, mits de kamer/suite in de juiste staat wordt achtergelaten en alle huisregels in acht worden genomen.
 • Roken is in het gehele hotel niet toegestaan. Bij overtreden van deze regel brengt het hotel u minimaal €150,00 in rekening voor de extra schoonmaak kosten en of geleden schade. Bij ernstigere schade aan onze bezittingen kunnen wij u een hoger bedrag in rekening brengen.
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Het gebruik van lachgas of het meesmokkelen van lachgastanken is absoluut verboden.
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen naar aanleiding hiervan zullen voor rekening van de gast zijn.
 • Het reserveren van een kamer/suite ten behoeve van sekswerk is niet toegestaan. Bij constatering volgt onmiddellijke uitzetting, en aangifte bij de politie.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Het overleggen van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, ID of paspoort) is verplicht
 • Indien het dienstdoende personeel het vermoeden heeft dat de huisregels overtreden worden, kan onmiddellijke uitzetting resulteren. Daarnaast kan er mogelijk aangifte bij de politie worden gedaan en een notitie op de alert list worden geplaatst
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 11:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren. Houd er rekening mee dat het controleren van de suite 5 à 10 minuten in beslag neemt
 • -
 • Bij overtreding van de huisregels en/of borg regelement kan de borg ingetrokken worden en/of een boete volgen. Tevens zal een notering op de alert-lijst van Valk Exclusief gemaakt worden.