Direct naar de contentDirect naar de footer

PRIVACYBELEID

Valk Exclusief verwerkt dagelijks informatie over personen. Indien u gebruik maakt van diensten die
Valk Exclusief biedt of u een Valk Exclusief hotel (“Hotel”) bezoekt, verwerken wij (mogelijk) ook
persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring (de “Privacyverklaring”) leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen.
Daarnaast treft u ook overige relevante informatie in het kader van persoonsgegevens aan.

Wij vinden uw privacy belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom op een zorgvuldige
wijze en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Toepasselijkheid Privacyverklaring
De Privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten en handelingen van alle Valk Exclusief hotels
en restaurants (“Valk Exclusief”) die verband houden met de diensten die zij aanbieden c.q. faciliteren
in de ruimste zin van het woord. Bijlage 1 aan deze Privacyverklaring bevat een lijst van de hotels en
restaurants die onder deze Privacyverklaring vallen. Op deze lijst vindt u ook de contactgegevens voor
alle privacy gerelateerde vragen.

De Privacyverklaring is niet van toepassing op de activiteiten die verband houden met sollicitanten en
personeel. Daarvoor heeft Valk Exclusief een afzonderlijke privacyverklaring vastgesteld en
gepubliceerd. De Privacyverklaring is tevens niet van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens door partijen waarvan Valk Exclusief uw persoonsgegevens heeft ontvangen (zoals
boekingsorganisaties, reisbureaus, werkgevers, sociale mediabedrijven), noch op de verwerking door
enige andere derde partij. Wij verwijzen wat betreft dergelijke verwerkingen naar de privacyverklaring
van deze organisaties.

2. Aanvaarding verwerking van persoonsgegevens
Door registratie voor-, of door gebruik te maken van, onze producten of diensten bevestigt u dat u
kennis heeft genomen van de inhoud van de Privacyverklaring en dat u akkoord bent met de wijze van
verwerking van persoonsgegevens door Valk Exclusief zoals in de Privacyverklaring is beschreven.
In die situaties waar Valk Exclusief vanuit toepasselijke privacywet- en regelgeving verplicht is om voor
de verwerking van uw persoonsgegevens expliciet toestemming te vragen en u deze toestemming
verstrekt, aanvaardt u eveneens akkoord te gaan met hetgeen in deze Privacyverklaring is beschreven.

3. Aard, doel en grondslag van de verwerkingen van persoonsgegevens
Valk Exclusief verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden.
Hierna wordt toegelicht welke verwerkingen voor welke doeleinden plaatsvinden.

a. Kamer- en zaalboekingen

Voor (het boeken of aanvraag van) een kamer, vergaderruimte, zaal en/of andere hotelfaciliteit,
hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Het betreft uw titel, naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, handtekening, dag van vertrek en aankomst en uw
betalingsgegevens. Indien u van een zakelijke boeking gebruik maakt, zullen wij ook de naam en
(adres)gegevens van uw werkgever en/of opdrachtgever verzamelen. Eventueel kunnen wij
aanvullende persoonsgegevens van u verzamelen die voor onze dienstverlening van belang zijn en die
u vrijwillig aan ons hebt verstrekt. Gezondheidsgegevens verwerken wij enkel om u beter van dienst
te kunnen zijn zoals met welke allergieën wij rekening mee dienen te houden of dat u van de
mindervaliden faciliteiten gebruik wenst te maken. Het staat u vrij om deze gezondheidsgegevens niet
te verstrekken.

Als hotel zijn wij wettelijk verplicht om een aantal gegevens van onze gasten te registreren. Daarnaast
verwerken wij bepaalde gegevens om uitvoering te kunnen geven aan onze diensten, en hebben wij
een gerechtvaardigd belang om bepaalde gegevens te verwerken ter bescherming van onze
bedrijfsvoering en de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen borgen.

b. Restaurantreserveringen
Indien u in één van onze restaurants reserveert, verzamelen wij persoonsgegevens van u (zoals titel,
naam, adres en voorkeuren) om de reservering te kunnen bevestigen en uw wensen voor uw
reservering door te voeren. Daarnaast vragen wij u of wij met allergieën rekening dienen te houden.
Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan onze restaurantdiensten, alsook met
uw toestemming.

c. Valk Exclusief Account en Valk Exclusief App
Indien u een reservering plaatst via één van onze websites, maken wij voor u een account aan die
tevens te gebruiken is via onze Valk Exclusief app. Voor het aanmaken van een account vragen wij uw
titel, geslacht, naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailgegevens. Indien
u wenst te betalen via de Valk Exclusief app, vragen wij ook uw betaalgegevens. Via uw Valk Exclusief
Account (en app) verzamelen wij informatie over uw betalingen, verblijven, voorkeuren, loyaltypunten
ten behoeve van kortingen alsook uw restaurant ID nummer (zie punt 3.d van de Privacyverklaring).

Als Valk Exclusief member hebt u tevens de keuze om van de Online Check In service van Valk Exclusief
gebruik te maken. Indien u van deze service gebruik wenst te maken, verwerken wij aanvullend uw
handtekening en het type identiteitsbewijs waarmee u zich heeft geïdentificeerd. U kunt u er tevens
voor kiezen om uw betaalgegevens en kenteken te koppelen aan uw Valk Account.

Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de Valk Account diensten, alsook
met uw toestemming.

d. Restaurant ID
Wij bieden speciale kortingen aan personen die deel willen nemen aan ons Restaurant ID-programma.
Voor het aanmaken van een Restaurant ID-account vragen wij uw titel, geslacht, naam, adres,
woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailgegevens. Daarnaast verzamelen wij
informatie over uw Restaurant ID-punten en facturen.
Wij verwerken deze gegevens om uitvoering te kunnen geven aan de Restaurant ID diensten, alsook
met uw toestemming.

e. Contactverzoeken, beoordelingen, klachten en commentaar
Indien u met ons contact op wenst te nemen omdat u een vraag, klacht of andere mededeling hebt
over onze hotels of restaurants, onze dienstverlening, onze website(s) of app(s), zullen wij uw
contactgegevens vragen zodat wij contact met u kunnen opnemen.
Indien u een online review of klacht plaatst op één van onze website(s), op sociale media of op een
website van een boekingspartner over één van onze hotels of restaurants, onze dienstverlening, onze
website(s) of app(s) ontvangen wij deze via het daarvoor gebruikte kanaal. Wij kunnen deze informatie
gebruiken om met u in contact te treden over uw klacht of commentaar of onze dienstverlening te
verbeteren.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang (verbetering diensten en klachtenbeleid) om deze gegevens te
verwerken. Door contactverzoeken of het achterlaten van uw gegevens via de contactformulier(en),
website(s) etc. verleent u ons toestemming om met u contact op te nemen.

f. Beveiliging
Onze hotels, restaurants parkeerterreinen en garages zijn voorzien van camera-beveiliging om de
veiligheid van onze gasten, medewerkers en bezittingen te bevorderen en diefstal en andere
onregelmatigheden tegen te gaan.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang (beveiliging) om deze gegevens te verwerken.

g. Kentekenregistratie
Voor registratie en betaling van parkeergelden, maken diverse Valk Exclusief vestigingen gebruik van
kentekenregistratie. Indien u gebruik maakt van deze parkeerfaciliteiten wordt uw kenteken
geregistreerd om uitvoering aan de parkeerdiensten te kunnen geven.

h. Nieuwsbrief en mailingen
Indien u gebruik maakt van onze diensten kunt u zich tevens aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Via
onze nieuwsbrieven houden wij u door middel van gepersonaliseerde e-mails op de hoogte van
exclusieve aanbiedingen en serviceberichten. Als u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief,
verzamelen wij uw titel, naam, geboortedatum en e-mailadres zodat wij u de nieuwsbrief kunnen
toesturen. Ook registreren wij het tijdstip waarop u zich voor de nieuwsbrief hebt aangemeld.
Wij maken gebruik van uw toestemming om deze gegevens te verwerken.

i. Prijsvragen
Valk Exclusief organiseert regelmatig prijsvragen en (win)acties via haar website(s) of via sociale media.
Indien u reageert of meedoet, vragen wij naar uw naam- en contactgegevens. Deze worden gebruikt
om de prijswinnaars op de hoogte te stellen, de actie uit te voeren en de respons op de actie te
meten.Wij maken gebruik van uw toestemming om deze gegevens te verwerken.

j. (Direct) Marketing
Om aanbiedingen te doen in het verlengde van onze dienstverlening en die u interesseren verzamelen
wij informatie over personen indien u onze website bezoekt, zoals demografische gegevens. Dit doen
wij door middel van het plaatsen van cookies. Wij kunnen informatie over u verzamelen via derden,
waaronder informatie van onze partners en sociale mediasites overeenkomstig uw instellingen op
dergelijke websites. Wij verwijzen naar de informatie over verzameling gegevens door middel van
cookies onder hoofdstuk 7 in de Privacyverklaring.

l. Sociale media
Valk Exclusief is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook en Instagram. Valk
Exclusief gebruikt social media plugins op haar website. Wanneer u op één van deze knoppen klikt en
u zich registreert met uw social media account, verleent u toestemming voor het plaatsen van cookies
en wordt informatie (naam, geslacht, woonplaats, geboortedatum, profiel) met ons gedeeld.

m. Zwarte lijst en contantenlijst
Valk Exclusief hanteert een zwarte lijst beleid om overlast en criminaliteit in haar hotels- en restaurant
tegen te gaan. Ook houdt Valk Exclusief een contantenlijst bij tegen fraude en wanbetaling. Valk
Exclusief heeft daarom een gerechtvaardigd belang voor deze gegevensverwerking.
Op basis van dit beleid kan Valk Exclusief in uitzonderlijke gevallen besluiten om een gast de toegang
tot haar hotels of andere diensten te weigeren, of voorwaarden aan betalingsmethoden te stellen. Dit
kan bijvoorbeeld in het geval van het plegen van fraude, veroorzaken van overlast, overtreding van
huisregels, het toebrengen van schade aan eigendommen van andere gasten of medewerkers van Valk
Exclusief, het toebrengen van letsel aan andere gasten en/of medewerkers van Valk Exclusief of ander
onbehoorlijk gedrag.

Valk Exclusief hanteert een strikt en zorgvuldig beleid rond de gegevensverwerking en de
gegevensbeveiliging van de zwarte lijst en de contantenlijst. De normale privacyrechten van een
betrokkene zijn hierop onverkort van toepassing (verwezen wordt naar hoofdstuk 10 van de
Privacyverklaring).

n. Verwerking van gegevens van minderjarigen en kinderen
Valk Exclusief registreert naamgegevens, geslacht en geboortedatum van minderjarigen en kinderen
indien zij aan uw Valk Exclusief app account worden toegevoegd of onder begeleiding of met
toestemming van een ouder/voogd in één van onze hotels verblijven. Het is geen bewust doel van Valk
Exclusief om andere gegevens van kinderen te verwerken, tenzij u het van belang acht dat informatie
over uw kinderen onder onze aandacht wordt gebracht.

Valk Exclusief is wettelijk verplicht om deze gegevens te verwerken.

o. Verwerking van gegevens ten behoeve van corona-maatregelen
Door de overheidsmaatregelen, zijn wij als horecabedrijf verplicht om bij al onze gasten een
gezondheidscheck te doen en bepaalde gegevens te registreren en te bewaren. Het betreft de
volledige naam, het e-mailadres, het telefoonnummer en de datum van uw bezoek. Met uw
toestemming bewaren wij ook voor maximaal 14 dagen uw antwoord naar aanleiding van voormelde
gezondheidscheck.

5. Verstrekken en delen van uw gegevens met derde partijen
5.1 Doorgifte van uw persoonsgegevens
Voor het kunnen leveren van bepaalde diensten en om aan het verwachte niveau van gastvrijheid en
service te kunnen voldoen, kunnen we uw persoonlijke informatie delen binnen Valk Exclusief, met
onze dienstverleners en andere derden. Wij dragen er zorg voor dat het delen van gegevens alleen
plaatsvindt indien de derde de gegevens verwerkt op basis van onze instructies, voldoende passende
(beveiligings)maatregelen neemt en ons garandeert zich te houden aan de geldende privacy wet- en
regelgeving. Hieronder treft u een overzicht van (de categorieën) ontvangers aan.

a. Valk Exclusief: Bedrijven die behoren tot of gelieerd zijn met Valk Exclusief, allemaal actief zijn
in de hotelsector en die uw gegevens nodig hebben om de gekozen services correct te kunnen
verstrekken. Het enige doel van deze overdracht is het vermogen om correct services aan u te
kunnen verstrekken.

b. Evenementorganisaties/bedrijven: als u Valk Exclusief bezoekt als onderdeel van een
groepsevenement of meeting, kan informatie, verzameld voor de planning van het evenement
of de meeting, worden gedeeld met de organisators en, indien van toepassing, met de gasten
die de meeting of het evenement organiseren of eraan deelnemen.

c. Dienstverleners: we zijn afhankelijk van derden als IT-dienstverleners, softwareonderhoudspartijen om namens ons diensten en producten te leveren en kunnen uw
persoonlijke informatie met hen delen als dat passend is. We kunnen ook dienstverleners
gebruiken om nieuws te communiceren en promotie- en transactiemateriaal aan u te
verschaffen namens ons, waaronder gepersonaliseerde online reclame in naleving met uw
voorkeuren en toepasbare wetgeving.

d. Overig: bovendien kan Valk Exclusief persoonlijke informatie delen om:
- geldende wet- en regelgeving na te leven;
- te reageren op overheidsverzoeken of gerechtelijke bevelen;
- geldige wettelijke procedures na te leven;
- de rechten, privacy, veiligheid of het eigendom van Valk Exclusief, gasten of medewerkers te
borgen;
- de voorwaarden van onze diensten af te dwingen;
- te reageren op een noodgeval.

5.2 Doorgifte persoonsgegevens buiten de EER
Valk Exclusief kan persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Wanneer
persoonsgegevens door ons buiten de EER worden verwerkt, zullen we zorgen voor een passend
niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere
dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de
persoonsgegevens te garanderen.

5.3 Ontvangst van persoonsgegevens (bronnen)
Voor het kunnen leveren van bepaalde diensten en aan het verwachte niveau van gastvrijheid en
service te kunnen voldoen, ontvangen wij soms gegevens van andere organisaties. Hieronder treft u
een overzicht van (de categorieën) bronnen aan:

a. Valk Exclusief: Bedrijven die behoren tot Valk Exclusief (zie Bijlage 1) en de daaraan gelieerde
partijen kunnen uw gegevens delen met het Hotel om de gekozen services correct te kunnen
uitvoeren. Het enige doel van deze overdracht is het vermogen om correct services aan u te
kunnen verstrekken.

b. Boekings organisaties/online travel agents:
de hotels van Valk Exclusief zijn via diverse
websites en apps te boeken. Het betreffen websites en apps van Valk Exclusief
(www.valkexclusief.nl), van Van der Valk (www.valk.com) of van derde-organisaties. Indien u
via een website of app boekt, worden uw gegevens en overige informatie aan het
desbetreffende hotel doorgegeven.

c. Werkgever/opdrachtgever: indien u zakelijk in ons hotel verblijft, kan het zijn dat uw
werkgever of opdrachtgever gegevens van u aan ons heeft verstrekt.

d. Evenementorganisaties: als u Valk Exclusief bezoekt als onderdeel van een groepsevenement
of meeting, kan informatie, verzameld voor de planning van het evenement of de meeting,
worden aangeleverd door de organisators en, indien van toepassing, de gasten die de meeting
of het evenement organiseren of eraan deelnemen.

e. Sociale media: Indien u ervoor kiest om zich via Facebook aan te melden in de Valk Exclusief
app ontvangt Valk Exclusief van Facebook (aanvullend op uw accountgegevens) uw naam,
profielfoto en e-mailadres.

6. Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons
rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren of als u ons toestemming heeft gegeven om gegevens
langer te bewaren. In dit laatste geval heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.
Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten
en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij de
wetgeving ons dat verbiedt.

Het door u aangemaakte Valk Exclusief account wordt na een inactieve periode van vijf jaar verwijderd.
Deze termijn wordt gehanteerd vanwege de looptijd van de acties in het kader van Valk Loyal waar u
als accounthouder gebruik van kunt maken.

7. Cookies
Valk Exclusief maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies
hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige
cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Typen cookies
We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen
we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele
cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zicht veld. Deze stellen ons vooral in staat om onze
dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt
gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd uw toestemming voor het
vragen van niet-functionele cookies. Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies:

a. Analytische cookies
- met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van
de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden
verbeterd in het voordeel van de gebruikers. Onder meer de volgende gegevens worden
opgeslagen:
o het IP-adres, welke wordt gemaskeerd conform de richtlijnen van de privacywet- en
regelgeving;
o technische kenmerken, zoals de browser die u gebruikt;
o vanaf welke pagina u op de webwinkel bent gekomen;
o welke internetpagina’s u bezoekt.

b. Advertentiecookies - wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde
advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De
advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.

c. Social - cookies waarmee de inhoud van de Valk Exclusief websites op sociale media kan
worden gedeeld, zoals Twitter, Facebook, Google + Linkedin en Youtube. Wij hebben geen
invloed op de cookies die Social Media plaatsen en de data die zij verzamelen

d. Marketing - cookies waarmee wij relevante op maat gemaakte inhoud kunnen aanbieden. U
kunt denken aan relevante aanbiedingen en informatie over onze services en diensten. Dit
doen wij op basis van geanonimiseerde gegevens over surf-, zoek- en koopgedrag, via onze
eigen kanalen en die van derden. Indien u deze cookies uitschakelt krijgi u nog steeds
advertenties te zien, echter minder relevant. Deze cookies geven daarnaast inzicht in de
effectiviteit van advertenties.

e. Overig - cookies die niet van toepassing zijn op de bovenstaande categorieën, zoals cookies
die helpen bij het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze cookies
onthouden o.a. voorkeuren en interesses. Hierbij kunt udenken aan taal- en valutavoorkeur,
favoriete hotel en gewenste betaalmethode.

Cookies blokkeren en verwijderen
Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de
cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder
geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf
te verwijderen. U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen.
Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet of slechts
gedeeltelijk werken indien u de cookies uitschakelt.

Gebruikte cookies door derden
Valk Exclusief maakt gebruik van diensten van de hieronder genoemde derden partijen. Deze partijen
kunnen tijdens het gebruik van hun diensten ook cookies op uw device opslaan. Valk Exclusief gebruikt
ten tijde van deze versie van de Privacyverklaring:
- Feedbackify
- Cookiebar
- Sessie
- Login
- RequestVerification
- Facebook
- Google Analytics
- Google Tag Manager
- Hotjar
- Trengo
- Doubleclick
- Shoppingminds

Google Analytics
Valk Exclusief maakt gebruik van Google Analytics. Het laatste deel van IP-adres van de bezoeker van
de website wordt gemaskeerd. Wij delen wij geen andere gegevens met Google via Google Analytics.

8. Beveiliging en maatregelen
Wij hanteren een hoog niveau van beveiliging van gastgegevens. Gegevens van gasten worden
versleuteld opgeslagen. Toegang tot gegevens door medewerkers van Valk Exclusief geschiedt op basis
van noodzakelijkheid gegeven de functie van de betreffende medewerkers (Need to know principe).
Valk Exclusief toetst periodiek de beveiliging van haar gegevensverwerkingen en onderliggende IT
systemen. Ingeval van uitbesteding van gegevensverwerkende processen aan derde partijen maken
wij met deze partijen afspraken over adequate beveiliging van de persoonsgegevens. De getroffen
maatregelen zijn in lijn met geldende privacy wet- en regelgeving. Absolute (100%) beveiliging van
persoonsgegevens kan echter niet worden gegarandeerd. Als er ondanks de getroffen
beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om
de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

9. Aansprakelijkheid
Gelet op het hiervoor onder punt 8 vermelde kan Valk Exclusief niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk
worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde verwerking en/of toegang tot
persoonsgegevens die niet aan Valk Exclusief kan worden toegerekend. Tevens zijn wij niet
verantwoordelijk voor de handelingen of nalaten door derde(n) waarmee wij samenwerken of
waarnaar wij op onze website(s) of anderszins verwijzen. De desbetreffende derden vallen niet onder
deze Privacyverklaring en wij raden dan ook aan om de privacyverklaringen van deze derde partijen op
de websites zorgvuldig te lezen. In al de hiervoor genoemde gevallen accepteert Valk Exclusief geen
aansprakelijkheid en bestaat er geen recht op schadevergoeding, nakoming of enige andere aanspraak
jegens Valk Exclusief.

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat
de site onjuiste informatie bevat. Valk Exclusief kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische
of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het
resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de
websites van derden.

10. Uw rechten
Als gast van Valk Exclusief of bezoeker van één van onze websites kunt u een verzoek doen tot inzage,
correctie, verwijdering, bezwaar, beperking of overdracht van de persoonsgegevens. Daarnaast heeft
u het recht om een verleende toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming
laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

a. Recht op inzage
U hebt het recht om aan Valk Exclusief te vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken.
Als wij gegevens van u verwerken hebt u het recht om inzage te krijgen in de betreffende
persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, eventuele bronnen of ontvangers van
deze persoonsgegevens en de bewaartermijn.

b. Recht op rectificatie
Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen om dit te
corrigeren.

c. Recht op verwijdering
U kunt ons verzoeken om door ons verzamelde persoonsgegevens van u te verwijderen in de
volgende gevallen:
- de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben
verzameld of anderszins verwerkt;
- indien de toestemming op basis waarvan de verwerking geschiedt door u is ingetrokken;
- de persoonsgegevens worden door ons onrechtmatig verwerkt;
- wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
- wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten
verzameld.

d. Recht op beperking
Als u een onjuistheid in uw persoonsgegevens hebt gemeld bij ons of als u bezwaar heeft
gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zolang we uw
verzoek in behandeling hebben. U kunt ons ook om beperking van de verwerking verzoeken
als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig
hebben voor de verwerkingsdoeleinden en u deze nodig hebt voor een rechtsvordering.

e. Recht op overdraagbaarheid
Indien de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming of de verwerking via
geautomatiseerde procedés wordt verricht, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens
aan u over te dragen. Ook kunt u ons vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

f. Recht op bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens
die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw
persoonsgegevens hebben aangemaakt of als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor
directe marketingdoeleinden.

Uitoefenen rechten
Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kan dit alleen door
een e-mail te zenden aan het e-mailadres van het desbetreffende hotel (zie Bijlage 1 bij de
Privacyverklaring). Uw verzoek dient aan de wettelijke vereisten te voldoen. Wij kunnen verlangen dat
u zich identificeert voordat we een verzoek in behandeling nemen. Valk Exclusief zal u binnen vier
weken informeren over haar besluit, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog meer tijd
nodig hebben.

Houd er rekening mee dat Valk Exclusief onder omstandigheden of op basis van de toepasselijke
(privacy) wet- en regelgeving geheel of gedeeltelijk kan weigeren aan uw verzoek te voldoen.

11. Contact en identificatie
Voor overige vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan
contact worden opgenomen met het desbetreffende Hotel. Deze contactgegevens treft u aan op de
Bijlage 1 bij de Privacyverklaring. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om
welk verzoek het gaat zodat wij binnen de daarvoor geldende termijnen kunnen reageren. Desgewenst
kunt u ook een klachtenprocedure starten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is
bevoegd om kennis te nemen van uw klacht en kan besluiten om de klacht verder in behandeling te
nemen.

Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u opnemen met:
Hotel Heerlen
T.a.v. de Privacy Coördinator
Terworm 10
6411 RV Heerlen
privacy@heerlen.valk.nl

12. Wijziging van de Privacyverklaring
Valk Exclusief kan wijzigingen aanbrengen in de Privacyverklaring. Wijzigingen van de Privacyverklaring
zullen direct via de websites vermeld op Bijlage 1 worden vermeld en zijn onmiddellijk, integraal en
onverkort van toepassing op het privacy beleid van Valk Exclusief. Valk Exclusief raadt daarom aan om
regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Versie augustus 2020